Öğretim Üyeleri

Prof. Kutlu ÜLGEN

Prof. Dr. Kutlu ÜLGEN Adres: Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, 34342

İstanbul - Türkiye

Tel:  0 (212) 359 6869

E-posta: ulgenk@boun.edu.tr

Ağ Adresi: http://www.che.boun.edu.tr/che_faculty/ulgen/

Öğrenim

Doktora: Kimya Mühendisliği, Manchester Üniversitesi, Ingiltere, 1992
Yüksek Lisans: Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, 1989
Lisans: Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, 1987

Deneyim

2012 - 2015: Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi
2009 - 2011: Bölüm Başkanı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
2002 - : Profesör, Kimya Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
1996 - 2002: Doçent Doktor, Kimya Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
1994 - 1996: Yardımcı Doçent Doktor, Kimya Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
1992 - 1994: Öğretim görevlisi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
1989 - 1991: Araştırma Görevlisi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Manchester Üniversitesi (UMIST)

Araştırma Alanları

  • Sistem biyolojisi yaklaşımlarıyla mayada, kurtçukta ve insanda sinyal iletim ağyapılarının oluşturulması
  • Metabolik yolizi mühendisliği
  • Hesaplamali fizyoloji
  • Protein saflaştırma

Araştırma Laboratuvarı

Seçilmiş Yayınlar

Lütfen e-posta grubumuza kaydolun. Bu grup bazı acil ve önemli haberler ile dosyaların paylaşımı için kullanılmaktadır ve e-posta adresleriniz gizli tutulacaktır. E-posta grubumuzun web adresi:http://groups.yahoo.com/group/che_boun
© 2013 Her Hakkı Saklıdır - Kimya Mühendisliği Bölümü - Boğaziçi Üniversitesi - Tel: 0090 (212) 3596471

Ağ Yöneticisi: chewebmaster@boun.edu.tr

Web Tasarım